Публикувайте безплатно Вашите обяви, след като се регистрирате!

Правила и Условия за ползване

Правила и Условия за ползване на сайта за обяви  Bezplatno.bg

1. ПОТРЕБИТЕЛ е: физическо или юридическо лице, подаващо обява в Bezplatno.bg

2. УСЛУГА на сайта:

   2.1  достъп до предоставяните информационни ресурси на сайта;
   2.2  публикуване на обяви в сайта;
   2.3  създаване и персонализация на потребителски профил след регистрация;
   2.4  възможност за изразяване на мнения и коментари по обявите;

3. Като подавате обява се съгласявате с Правилата за ползване на сайта.

4. С подаването на обява, давате съгласието си своите персонални данни да се съхраняват в базата данни на Bezplatno.bg, в съответствие със законовите норми.

 

Правила за съдържанието на обява в Bezplatno.bg

5. НЕ СЕ ПРИЕМАТ и се ПРЕМАХВАТ ОБЯВИ:

  5.1  Които имат противно на закона и моралните норми съдържание;
  5.2  Противоречащи на морални норми с оскърбително текстово или графично съдържание;
  5.3  Които подтикват към дискриминационно поведение и омраза;
  5.4  Които не съответстват или частично не съответстват с  даден раздел на сайта;
  5.5  С неясно и подвеждащо описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа;
  5.6  Съдържат повече от една, предлагана услуга или стока, или съобщения от общ характер;
  5.7  С неправилно попълнени задължителни полета;
  5.8  Съдържащи некоректна или погрешна информация, подвеждаща други потребители;
  5.9  С цена и/или характеристики, различни от упоменатите в обявата;
  5.10 На които снимките не съответстват на конкретното предложение;
  5.11 Със снимки с прекалено ниско качество;
  5.12 С текст или отделни думи и части от думи с главни букви, които неестествено се отличават от останалите обяви;
  5.13 Съдържащи специални символи, излишни интервали, точки и препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, както и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата;
  5.14 Съдържащи фрази, които привличат измамно потребителят, като Акция, Разпродажба, Специално предложение, Уникални цени, Суперпредложение, Внимание, New  и пр., които подмамват потребителят да насочи вниманието си към тях в списък от обяви или мамят системата да се появят на първо място в списък с обяви;
  5.15 Нарушаващи Авторските права и запазени търговски марки;
  5.16 На други езици освен на български или английски и такива, съдържащи текст на български език;
  5.17 С множество правописни грешки;
  5.18 С изискващо пълно или частично предплащане на стоката или услугата;
  5.19 Които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите;
  5.20 С много оплаквания от потребители към администраторите на сайта;
  5.21 Предлагащи тютюневи изделия, алкохол, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC;
  5.22 Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход;
  5.23 На Интернет - магазини, в които не е упомената конкретната стока, предмет на обявата;
  5.24 За събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид;
  5.25 Съдържащи телефонни номера с добавена стойност;
  5.26 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви;

 

Прилагане на Правилата:

6.1 Администраторите на сайта Bezplatno.bg премахват всички обяви, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.5. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви.
Стойността за публикуването на премахнати VIP обяви не се възстановява. В случай на премахване на акаунта на регистриран потребител, поради системни нарушения на Правилата за ползване, останалата по сметката му сума се възстановява, с изключение на разходите по трансферите.

6.2 При изискване на идентификационните данни, архивът с действията на потребителя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

 

Ограничение на отговорността:

7.1 Потребителят носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него обява, както пред сайта за обяви Bezplatno.bg, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

7.2 Администраторът, а също и собственикът на сайта за обяви Bezplatno.bg, не носят отговорност за съдържанието на обявите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

 

Промени на Правилата и Условията:

8.1 Правилата и Условията за публикуване на сайта за обяви Bezplatno.bg, могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила, при публикуване в сайта.

111
222
Тагове
финансиране, инвестиции, заем, финансиране, инвестиции, заем, поддържаме чистотата на обекта и около него. (0896 322 032 ), договорени с нашите клиенти. За да спестим дразнещото чувств, работим само с висококачествени материали и висок клас профе, 50 лв/m1. Скоби (влизат в цената на горните две позиции) 15., 30 лв/m2. Вертикални улуци - 13, 00 лвm2 13. Всичко труд и материали 14. ЦЕНА НА УЛУЦИ : Хо, 20 лв:m2 12., 80 лв/m2 8. ЦЕНИ ЗА, 40 лв/m2 7. Всичко труд и материали - 12, 70 лв/m2. 6. Измазване на капаци - 1, 50 лв/m2. 5. Нареждане на керемиди - 2, 70 лв/m2. 4. Наковаване на летви - 2, 60 лв/m2. 3. Полагане на мушама - 2, 90 лв/m2. 2. Почистване на кал - 1, Цена за ремонт на покриви с керемиди : 1. Разкриване на покр, Телефон за връзка : 0896 32 20 32 ( Г-Н СИМЕОНОВ - УЧТИВ И, НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕН ДОГОВОР С ПОЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА !, ако сте се доверили на нас заради кoректността ни и качество, топлоизолация. Гаранция от 5 до 15 години Отстъпка на пен, бояджийски услуги, битумни керемиди, водосточни тръби, тенекеджийски услуги, хидроизолация, повдигане на тавански стаи, дървени конструкции, Покриви от А до Я Пренареждане на керемиди, поддържаме чистотата на обекта и около него. (0896 322 032 ), договорени с нашите клиенти. За да спестим дразнещото чувств, работим само с висококачествени материали и висок клас профе, 50 лв/m1. Скоби (влизат в цената на горните две позиции) 15., 30 лв/m2. Вертикални улуци - 13, 00 лвm2 13. Всичко труд и материали 14. ЦЕНА НА УЛУЦИ : Хо